Subskrybuj: Posty | Komentarze |

Podmioty systemu ekonomicznego

Są pewne systemy, dzięki którym możemy przekonać się, jak wygląda sytuacja gospodarki rynkowej. Na przykład system ekonomiczny przedstawia nam alokację zasobów w tej gospodarce. Jest to możliwe przy pośrednictwie pieniądza i kategorii pieniężnych. Do nich możemy zaliczyć płace, ceny, renty, zyski, procenty. To pieniądz ma wpływ na krążenie zasobów i produktów w gospodarce. Wynika to przede wszystkim z pojawiania się rynku zasobów, jak i rynku produktów. Takie rynki są połączone strumieniami pieniężnymi. A mają one na celu przepływanie strumienie pieniężnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Gdy weźmiemy pod uwagę pracowników, to dowiadujemy się, że płace są dla nich dochodem, jednak dla przedsiębiorstwa stanowią koszty. W przypadku transakcji kupna sprzedaży towarów, usług jest podobnie. To przedsiębiorstwa poprzez takie transakcje zapewniają sobie odpowiedni dochód. Jednak dla gospodarstwa domowe oznacza to wydatki. Stosunki, które zachodzą między dwoma podmiotami mają istotny wpływ na ruch pieniądza.