Subskrybuj: Posty | Komentarze |

Produkcja dóbr usług

To transakcje wydają się dotyczyć produkcji dóbr i usług. A wpływają one ex definitione na rozmiary produkcji takich dóbr, usług. Mają także wpływ na rejestrowanie na rachunkach produkcji. Poza tym tego typu transakcje transferowe mają wpływ na zmiany, które zachodzą w stanie majątkowym podmiotów gospodarczych. Takie transfery bezpośrednio nie wpływają na procesy produkcji dóbr, usług. Do ich wpływu zaliczamy decydowanie o wielkości w sposób pośredni. Do typowych przykładów transferu zalicza się podatek. To on ma wpływ na zmniejszenie się dochodów podmiotu. Dlatego ogranicza się w ten sposób jego możliwości nabywcze, jak i możliwości tworzenia oszczędności. Poza tym wymieć możemy w pkb pewne transakcje kapitałowe. Na czym się one skupiają? One nie decydują w sposób bezpośredni o wielkości produkcji i wielkości ekonomicznych. Poza tym nie mają wpływu na wielkość majątku. Ich pole działania dotyczy zmiany w strukturze aktywów, jak i pasywów poszczególnych podmiotów sektorów. Dlatego każdy podmiot jest od tego zależny.