Subskrybuj: Posty | Komentarze |

Przedawnienie roszczeń bankowych – co warto wiedzieć?

Przedawnienie roszczeń bankowych – co warto wiedzieć?

Czasem może się zdarzyć, że po wielu latach od zaciągnięcia pożyczki otrzymujemy wezwanie do spłaty dawnego zadłużenia. Co wtedy możemy zrobić? Warto wiedzieć, że czas tutaj odgrywa rolę jednego z naszych największych sprzymierzeńców. Oczywiście obok dobrego adwokata.

Przedawnienie – czyli kiedy roszczenia nie mogą być już egzekwowane?

W art. 117 kodeksu cywilnego zawarte są przepisy mówiące i regulujące prawnie instytucję przedawnienia. O przedawnieniu możemy mówić wtedy, gdy od czasu wymagalności roszczenia upłynął termin określony w wyżej wymienionym artykule kodeksu cywilnego. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, na którą został wzięty kredyt, roszczenia zostaną przedawnione w ciągu 3 lat od daty wymagalności. Jednak, gdy roszczenie zostało stwierdzone prawomocnym wynikiem sądu, to przedawnienie ma miejsce dopiero po 10 latach (nawet jeśli w przepisach prawa mowa o krótszym terminie). Również po upływie 10 lat będą przedawniać się innego rodzaju roszczenia. Przedawnienie nie oznacza jednak, że pozbędziemy się długu. Wierzyciel ma w dalszym ciągu prawo do ubiegania się o spłatę, jednak tylko i wyłącznie poza organami państwowymi. Aby uniemożliwić wierzycielowi dochodzenia swoich roszczeń, należy w odpowiednim czasie zgłosić przedawnienie.

Od kiedy liczyć przedawnienie?

Ta kwestia budzi nieco wątpliwości. W artykule 117 kodeksu cywilnego mamy bowiem opisane, że przedawnienie długu należy liczyć od dnia wymagalności spłaty. W przypadku kredytów dzień wymagalności będzie się jednak różnił. Głównie ze względu na to, że każda rata kredytu ma inną datę wymagalności i to od niej biegnie termin przedawnienia. Bardzo częstą sytuację jest jednak taka, w której bank wypowiada umowę kredytową swojemu klientowi i stawia dłużnikowi nowy termin wymagalności spłaty dla całej kwoty. W takim przypadku to od niego liczony będzie termin przedawnienia.

Przerwanie przedawnienia

W przypadku, gdy bank w przeciągu 3 lat nie wystąpi o wszczęcie egzekucji długu, roszczenie zostaje przedawnione. Jednak takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko. Najczęściej bank występuje do sądu o nadanie klauzuli wykonalności i kieruje się do komornika w celu wykonania egzekucji. W przypadku, gdy egzekucja jest bezskuteczna, komornik z czasem umarza ją ze względu na brak zadowalających rezultatów. Przedawnienie możemy liczyć na nowo od uprawomocnienia się wyroku komornika. Za każdym razem, gdy egzekucja wszczynana jest ponownie, bieg przedawnienia zostaje przerwany, a po umorzeniu postępowania jego czas jest liczony od początku.

Zarzut przedawnienia

W przypadku, gdy sąd po upływie trzech lat od przedawnienia długu ponownie podnosi sprawę egzekucji długu, należy wnieść zarzut przedawnienia, który jest regulowany w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.

Bardzo częstą praktyką wśród banków jest również sprzedawanie długu to firm windykacyjnych, które na własną rękę będą dochodzić spłaty roszczenia. Jeśli kredytobiorca podejmie mediacje z firmą windykacyjną i tym samym uzna dług, nie będzie w stanie skorzystać już z prawa do wniesienia zarzutu przedawnienia.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na Tatarczuch-adwokat.pl