Subskrybuj: Posty | Komentarze |

Redukcja systemu ekonomicznego

To redukcja systemu ekonomicznego ma na celu uchwycenie pewnych związków, które zachodzą pomiędzy alokacją zasobów, jak i alokacją dóbr i usług w gospodarce. Poza tym istotna wydaje się być strona rzeczowa, jak i strona pieniężna procesu gospodarki. Dobrze jest uwzględnić schemat, który przedstawia nam krążenie dóbr i dochodów w gospodarce narodowej. To wyodrębnione dwie centralne kategorii podmiotów systemu gospodarczego, zajęły się tworzeniem sektoru gospodarstwo domowych, jak i sektoru przedsiębiorstw. Zostały one przedstawione w pieniężnym, jak i rzeczowym kontekście procesu gospodarowania. Wynika to przede wszystkim z istnienia zasobów kapitału, jak i pracy, ziemi. Jednak takie zasoby nie stanowią jedyny warunek do tworzenia się procesu gospodarowania. Trzeba wskazać, że przedsiębiorczość przedstawia się w naturze ludzi. Jednak stopień wykorzystania jest zależny od ich działania na rynku. W przypadku gospodarstw domowych musimy zaznaczyć, że mają oni także na celu tworzenie działalności gospodarczej