Subskrybuj: Posty | Komentarze |

Stworzyć dobry biznesplan

Stworzenie firmy, obojętnie jakiej wielkości, wymaga przygotowania odpowiedniego biznesplanu. Co to jest? Otóż jest to opis założeń firmy, celu jej działalności, sposobu, w jaki cel będziemy chcieli zrealizować. Najlepiej taki plan stworzyć na początku działalności firmy. Jest niczym innym, jak formalnym, pisemnym przedstawieniem tego wszystkiego, co wiąże się z działalnością. Jest on wręcz niezbędny, kiedy staramy się o fundusze z banku, albo występujemy o dofinansowanie ze struktur Unii Europejskiej. Taki biznes plan nie musi być obszerny, zazwyczaj liczy od dziesięciu do pięćdziesięciu stron. Jeśli nasza firma jest duża i pragnie się jeszcze rozszerzyć, biznesplan będzie zapewne większy. Zadbajmy jednak o to, by w powodzi papierów nie utonęły najistotniejsze informacje. Należy pamiętać, że żadna firma, bank albo jakakolwiek instytucja, do której wystąpimy z prośbą o kredyt lub pożyczkę na uruchomienie lub rozwój działalności, nie będzie chciała z nami w ogóle rozmawiać bez takiego biznesplanu. Podstawą dla tych instytucji jest to, czy mają szansę otrzymać zainwestowane pieniądze, powiększone o stosowne dywidendy.