Subskrybuj: Posty | Komentarze |

Usługi świadczone przez radcę prawnego

Usługi świadczone przez radcę prawnego

Radca prawny to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego i świadcząca pomoc prawną, a więc reprezentująca strony przed sądami i urzędami, sporządzająca opinie prawne, wzory umów, inne akty i dokumenty oraz udzielająca porad prawnych.

Usługi radcy prawnego
Zakres działalności radcy prawnego jest niezwykle szeroki i obejmuje kwestie związane z prawem cywilnym, w tym rodzinnym i spadkowym, prawem spółek, prawem handlowym i gospodarczym, jak również prawem upadłościowym i naprawczym. Oprócz tego radca prawny świadczy pomoc prawną w zakresie prawa nieruchomości czy prawa ubezpieczeń.

Odszkodowania
Radca prawny zajmuje się także dochodzeniem roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych. Pomaga w skutecznym prowadzeniu procesów odszkodowawczych na rzecz osób, które poniosły szkodę w wypadkach komunikacyjnych, w miejscach publicznych czy podczas wykonywania swojej pracy. Zadaniem radcy prawnego jest uzyskanie jak najwyższych świadczeń, które ubezpieczyciele niejednokrotnie zaniżają.

Spory sądowe
Pełna znajomość prawa związanego z prowadzeniem postępowania sądowego może zadecydować o wygraniu danej sprawy. W zakres usług świadczonych przez radcę prawnego wchodzi sporządzanie pism procesowych wszczynających postępowanie sądowe oraz apelacji od wyroków, a także przygotowywanie innych pism procesowych w postępowaniu sądowym. Oprócz tego radca prawny zajmuje się opracowywaniem strategii procesowej czy zastępstwem procesowym. Prowadzenie postępowania sądowego wymaga od radcy prawnego znajomości prawa materialnego oraz procedury cywilnej.

Spory rodzinne
Zadaniem radcy prawnego jest także świadczenie usług z zakresu spraw rodzinnych. Do takich zadań należy miedzy innymi prowadzenie spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych, jak również przygotowywanie umów majątkowych małżeńskich, pomoc w podziale majątku wspólnego czy regulacja kwestii majątkowych wynikających z prawa rodzinnego oraz uregulowań władzy rodzicielskiej czy kontaktu z dziećmi.

Spory spadkowe
Profesjonalnej pomocy radcy prawnego wymagają także spory spadkowe. Dzięki doświadczeniu i szerokiej wiedzy z zakresu prawa cywilnego radca prawny służy pomocą w takich kwestiach jak ustalenie wysokości za spadek w zależności od stopnia pokrewieństwa, ubieganie się o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku czy w sporach związanych z zachowkiem.

Spory pracownicze
Radca prawny realizuje także usługi związane z obsługą prawną w zakresie prawa pracy. Wykonywane czynności obejmują między innymi opracowywanie czy analizowanie umowy o pracę, świadectw pracy czy wewnątrzzakładowych aktów pracy, jak również udzielanie porad prawnych dotyczących nawiązywania czy rozwiązywania stosunków pracy. Ponadto radca prawny zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych wynikających ze stosunków pracy.

Spory mieszkaniowe
Radca prawny świadczy ponadto pomoc prawną z zakresu prawa nieruchomości. Oferowane usługi dotyczą relacji wynajmujących z najemcami, jak również postępowań prowadzonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni.

Za warstwę merytoryczną artykułu odpowiada kancelariamarczak.pl.

[1] http://kancelariamarczak.pl/dla-osob-fizycznych/mediacje/