Subskrybuj: Posty | Komentarze |

Warunek egzystencji przedsiębiorstwa

Utworzenie przedsiębiorstwa nie wydaje się być prostym zadaniem. Trudniejsze jest związane z zapewnieniem mu ciągłego istnienia na rynku, na wysokim poziomie. Do podstawowego warunku egzystencji przedsiębiorstwa możemy zaliczyć jego dalszy rozwój. Pozycja finansowa jest stanie wpływać na wzrost jego wartości. Rynkowa wartość przedsiębiorstwa wynika z pewnych czynników politycznych, psychologicznych, jak i sytuacji na giełdzie. To ma istotny wpływ na rzeczywistą kondycję przedsiębiorstwa, jak i jego wycenę. Dlatego istotne wydaje się być rozróżnienie celów bieżących, długookresowych, jak i średniookresowych. Zewnętrzny warunek prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo dotyczy osiągania nadwyżki przychodów nad kosztami, czyli dochodu. Dlatego do istotnego kryterium celu przedsiębiorstwa zalicza się dochód. Ma on na celu doprowadzić do jego maksymalizacji. Stara się podejmować odpowiednie działania, dzięki czemu sprzedaż danych towarów, jak i usług ukazuje się na wyższym poziomie, czyli wyższa cena, jak i większy popyt.