Kwota wolna od podatku w Polsce

Płacenie podatków jest obowiązkiem, który nakłada na nas polskie prawo. Zarówno pracownicy, przedsiębiorcy, jak też inwestorzy, zobowiązani są do płacenia podatku dochodowego. Podatek PIT jest regulowany przez stosowną ustawę, w której zawarte są szczegółowe informacje na temat tego kto musi płacić podatek, w jakiej wysokości i na jakich zasadach. W ustawie znajdziemy wiele różnych pojęć, które warto znać i rozumieć. Jednym z nich jest kwota wolna od podatku. Osoby objęte skalą podatkową, mogą korzystać z kwoty wolnej od podatku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czym jest i kogo dotyczy, zapraszamy do lektury.

Kwota wolna od podatku – co to takiego?

Kwota wolna od podatku obejmuje jedynie osoby, które rozliczają się z wykorzystaniem formularzy PIT-36 lub PIT-37. Wspomniana kwota dotyczy tylko osób, które opodatkowane są na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). W przypadku innego rodzaju opodatkowania nie jest ona przewidziana. Kwota wolna aktualnie wynosi 8 000 złotych. Oznacza to, że osoba, której dochód (przychód minus koszty jego uzyskania) za dany rok podatkowy wyniósł nie więcej niż 8 000 złotych, nie zapłaci podatku PIT.

Wysokość kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku obowiązuje w Polsce od czasu, kiedy został wprowadzony podatek od dochodu. Jednak jeszcze kilka lat temu kwota ta była zdecydowanie niższa. Przez długi czas wynosiła nieco ponad 3 000 złotych. Dopiero dwa lata temu rząd zdecydował się ją podnieść do 6 600 złotych, a w tym roku obowiązująca kwota to 8 000 złotych. Kwota wolna jest dość istotna dla osób, które zarabiają najmniej. Niestety jednak, według wielu osób, aktualnie nie jest ona jeszcze na odpowiednim poziomie. Gdy porównamy ją z kwotami obowiązującymi w innych krajach Europy, Polska wypada dość blado.

Kto z niej korzysta?

Aktualnie kwota wolna od podatku jest wykorzystywana przez osoby, które pracują dorywczo lub sezonowo. Korzysta z niej spore grono studentów, którzy czasami dorabiają sobie pieniądze w weekendy i w czasie wakacji. Szacuje się, że w tym roku z kwoty wolnej skorzysta około 15% do 20% podatników. Dla osób najbardziej ubogich, zwolnienie z podatku oznacza większą ilość pieniędzy w kieszeni, co trzeba uznać za pozytyw.

Co w przypadku mniejszych dochodów od kwoty wolnej?

Jeżeli ktoś osiągnie dochód mniejszy niż 8 000 złotych, może liczyć na zwrot podatku. Jeżeli dana osoba pracowała przez chwilę na umowę o pracę albo na umowę o dzieło, czy zlecenie, wtedy pracodawca odprowadzał do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy. Zaliczka ta zostanie w całości zwrócona podatnikowi. Tego rodzaju zwrot polega na tym, że urząd skarbowy przelewa pieniądze należne podatnikowi na jego konto, wysyła pocztą albo podatnik może je odebrać w urzędzie. Istnieje także możliwość przeznaczenia zwrotu na przykład na poczet przyszłych zobowiązań finansowych podatnika.

Kwota zmniejszająca podatek

Z kwotą wolną od podatku jest także związana tak zwana kwota zmniejszająca podatek. Wraz ze zwiększeniem kwoty wolnej w ostatnim roku, wzrosła także ta druga. Kwota zmniejszająca stosowana jest do obniżenia podatku, wyliczanego od podstawy opodatkowania, przed odjęciem ulg. Kwota zmniejszająca podatek w przypadku dochodu równego 8 000 złotych – wynosi 1 440 złotych. Wraz ze wzrostem dochodu podatnika, kwota zmniejszająca ulega obniżeniu. Jest obliczana według pewnego wzoru (szczegółowe informacje można znaleźć w ustawie o PIT). W przypadku uzyskania rocznego dochodu większego od kwoty 127 000 złotych, kwota zmniejszająca przestaje obowiązywać.